Demonologist

DEMONOLOGIST: Co přinese toto temné povolání? Na co se můžeme těšit a na co si musíme dát pozor?

DEMONOLOGIST

Nejvíc zvrácený mezi mágy a nejvíce lačnící po moci. Touží po absolutní síle až do té míry, že je schopen zaprodat svou vlastní duši jakékoli démonické entitě, která by chtěla zasáhnout do života lidí. Skrze pakty s démony kráčejí přímo mezi světem smrtelníků a hlubinami říší démonů, čerpajíc z moci jejich nesmrtelných pánů za cenu zkažení své duše. Démonologové nejsou tak studovaní jako ostatní mágové a ačkoli mohou mít nějaké základní znalosti co se týká magie, je to spíše jejich schopnost užívat starodávná temná umění, díky které jsou schopni skolit své soky na bitevním poli. Démonolog má 2 základní oblasti dovedností: ovládání démonického peta a pak přímé zraňování ve formě elektrické a ohnivé magie. S neustále odkapávající krví ze svých obětí a zvráceným vzhledem vzbuzují strach a úctu i u nejzkušenějších bojovníků, démoni jsou hrůzostrašnými soupeři. Ale samotný démon není to, co činí Démonologa mocným a silným a nebezpečným protivníkem. Mají schopnost zničit svého nepřítele devastujícími ohnivými a bleskovými útoky soustřeďující sálající oheň a magickou energii z říší démonů. Lvl 20: Flamestrike/Shockstrike- Klasický ohnivý/bleskový útok Lvl 35: Firestorm/Shockblast- Posílené verze předchozích Také může s démony vyměnit část svého zdraví za vyšší zranění, které bude způsobovat s kouzly díky Sacrifice a Blood Sacrifice. A stejně jako ostatní mágové má také na vyšších levelech přísup k možnostem zesílení svých ostatních kouzel a schopností. U Démonologů se jedná o Archfiend pact-pokud se aktivuje, nemají kouzla žádný cooldown a Demonolog získá značnou regeneraci many.Taková bezohlednost nicméně není zadarmo- část zranění je převedena i na samotného Demonologa a jeho duše se velmi rychle zaprodává peklu (Soul corruption). Shrnutí: Mág s petem, specializovaný na způsobení co nejvyššího zranění, možnost obětovat část svého života na ještě silnější útok. Obrovská Soul corruption.

Comments are closed.

Designed by Oyun - For Green Hosting