Bear Shaman

BEAR SHAMAN

Jak šly staletí, několik vyvolených a nadaných moudrých jedinců získalo jedinečné, nezlomné pouto s duchy samotné přírody. Ve spoustě primitivních společenstvích mezi horalskými kmeny Cimmerianů jsou velmi ctěni pro své schopnosti užívat moc kterou jim tito duchové poskytují. Ti, kteří se rozhodnou opustit kmen a vrhnou se za dobrodružstvím si občas říkají Bear Shamans. Se svou schopností vykonávat starobylé obřady a povolat sílu ducha medvěda, Bear Shaman je ceněný v každé skupině dobrodruhů, kteří si přejí vypořádat se s výzvami světa Hyborie. Bear Shaman se specializuje spíše na fyzickou sílu…zatímco Druid of the Storm bude vyvolávat blesky a bouře, Bear Shaman zaměřuje všechnu svou moc nasebe, a svými obřady se spojuje vjedno s duchem medvěda. Bear Shaman reprezentuje 2 strany přírody: Klid a Běs. Klidná síla mu umožňuje čerpat z mocné magie k uzdravení sebe a svých spolubojovníků. V AoE je systém zvaný CONE HEALING, který umožňuje sesilatelům ozdravných kouzel ozdravovat všechny předsebou do určité vzdálenosti (tudíž i uzdravování bude mířené). Jedním z prvních takových kouzel je: Lvl 20: Renewal-jedno z mnoha healovacích kouzel Lvl 25: Blood flow- uzdravování, které, aby bylo účinné, musí být proveden přímo u zraněného- tj v čele bitvy…také mírně uzdraví Shamana. Lvl 30: Resurrection-možnost oživit spolubojovníka přímo na bitevním poli. Toto kouzlo se bude stávat stále mocnějším jak bude Shaman zvyšovat svou úroveň- čímž se budou zmenšovat postihy za smrt oživeného. Opačná stránka Bear Shamana-běs- mu dovoluje užívat spoustu zbraní, což mu dává možnost zasáhnout do bitvy. Jsou známi jako více než jen schopní bojovníci- mají možnost užívat dvouručních kladiv a seker a na vyšších levelech i luků. Cvičením získají možnost užití komb se zvolenou zbraní. Bear Shaman může posílit jak sebe tak své spolubojovníky. Např vyvolání velkého ducha medvěda Shamanovi zvýší počet životů. Lvl 50: Enfeebling Manifestation- opakovaně vysílané prokletí, které bude zhoršovat statistiky všem protivníkům okolo. Lvl 70: Blessed Claws- vyvolá 2 medvědy, kteří proklejí cíl, což zaprvé uzdraví Shamana a zadruhé každý, kdo cíl napadně, bude uzdravován. Lvl 80: Lycanthropic bite- určité procento zranění, které Shaman může udělat v normálním útoku a v kombech je konvertováno do jeho života (leeching). Grizzled Hide- zvýšení obrany všech v týmu, ale jen pokud zůstanou poblíž Shamana. Shrnutí: Shaman Bear je víceméně Paladin, jak ho známe z jiných her, s možností uzdravoat, oživovat ale také snižovat statistiky protivníka. Také je dobrým bojovníkem.

Comments are closed.

Designed by Oyun - For Green Hosting