4.0 Třídy a featy

4.0 Triedy a featy

4.1 Vyberám si triedu pre svoju postavu už na začiatku hry?

Nie, na začiatku hry nemáte žiadnu triedu. Vytváranie postavy pri štarte hry má charakter jej modelovania tak, aby vyzerala presne ako chcete – meníte jej výšku, veľkosť svalov, črty tváre, vzhľad na základe veku a podobne – a okrem tohto nemusíte učiniť žiadne iné voľby. Teda samozrejme, že vyberiete pre postavu rasu a pohlavie, ale to je všetko. Žiadne iné rozhodnutia týkajúce sa zamerania vašej postavy až po piaty level nebudete musieť prijať.

4.2 Takže triedu postavy si určím po dosiahnutí piateho levelu?

Nie, s piatym levelom je spojený výber základného archetypu. Tieto archetypy sú štyri: Soldier (Bojovník), Mage (Čarodej), Priest (Kňaz) a Rogue (Zlodej). Každý z nich so sebou prináša určité výhody aj nevýhody. Autori vytvárajú tento systém tak, aby hráč nemusel robiť zložité rozhodnutia hneď pri štarte – prvých päť levelov jednoducho budete hrať a na základe vášho pocitu z hry sa až neskôr rozhodnete, za aký typ postavy by ste radi hrali celú hru. Takže na piatej úrovni si zvolíte základný archetyp, ktorý najviac sedí vášmu hernému štýlu.

4.3 Bude sa aj potom profesné zameranie postavy ďalej rozvíjať?

Áno, samozrejme. Keď dosiahnete level 20, budete si môcť vybrať jednu z niekoľkých tried (class), ktoré spadajú pod váš archetyp. Bojovník tak napríklad môže byť Guardian (Strážca), Zealot (Zelót) alebo Dark Templar (Temný templár). Každá z tried má opäť svoje výhody a nevýhody a pomôžu vám ešte hlbšie rozvinúť špeciálne vlastnosti toho typu postavy, s ktorou už 20 levelov hráte. Každý zo štyroch archetypov má niekoľko rozličných tried, z ktorých si môžete vybrať.

4.4 Aké presne sú triedy, z ktorých si môžem vybrať?

Dostupnosť triedy je závislá od archetypu, ktorý si zvolíte a rovnako aj od rasy, z ktorej pochádzate. Nie všetky rasy môžu hrať za všetky triedy , takže sa budete musieť dobre rozhodnúť, za aký typ postavy budete chcieť hrať. Potrebné informácie budete mať k dispozícii už na začiatku hry. Triedy dostupné pre jednotlivé archetypy po dosiahnutí dvadsiateho levelu sú tieto:

 • Soldier (Bojovník)
 • Guardian (Strážca)
 • Halberdier (Halapartník)
 • Conqueror (Dobyvateľ)
 • Liberator (Osloboditeľ)
 • Zealot (Zelót)
 • Dark Templar (Temný templár)
 • Priest (Kňaz)
 • Priest of Mitra (Kňaz Mitru)
 • Scourge of Derketo (Derketov bič)
 • Scion of Set (Setov potomok)
 • Druid (Druid)
 • Bear Shaman (Medvedí šaman)
 • Stormcaller (Vyvolávač búrky)
 • Rogue (Zlodej)
 • Defiler (Nečistý)
 • Lotus Master (Lotosový majster)
 • Master Thief (Majster zlodej)
 • Barbarian (Barbar)
 • Reaver (Bandita)
 • Ranger (Lovec)
 • Waylayer (Strelec)
 • Mage (Čarodej)
 • Lich (Nemŕtvy)
 • Necromancer (Nekromant)
 • Herald of Xotli (Hlásateľ Xotliho)
 • Demonologist (Démonológ)

4.5 Budú v hre aj špeciálne remeselnícke triedy?

Budú, ale nebudete si môcť vybrať remeselnícku triedu ako jednu bežných tried. V hre je samostatné miesto pre crafting a môžete sa stať výrobcom, ale remeslá tvoria samostatnú časť Age of Conan a spadajú pod oddelený systém tried nazývaný prestížne triedy. Neskôr v hre budete mať možnosť vybrať si jednu z prestížnych tried a zdokonaľovať sa v nej popri vašej základnej triede. Crafter (Remeselník) je jednou z týchto prestížnych tried a keď si ju vyberiete, budete mať prístup ku všetkým remeselným a výrobným skillom, zatiaľ čo ostatné prestížne triedy budú mať prístup len k niektorým z nich.

4.6 Aké prestížne triedy sú v hre Age of Conan?

Sú štyri prestížne triedy: Crafter (Remeselník), Lord (Vládca), Commander (Veliteľ) a Master (Pán). Každá z týchto tried poskytuje skutočne veľké výhody, ktoré hráč môže využívať tak v sólo hraní, ako aj v prospech svojho tímu a každá z nich má špeciálne sklilly a benefity, ktoré budú vytvárať veľkú rôznorodosť postáv. Veliteľ napríklad zvyšuje počet bojových jednotiek a využíva špeciálne bojové formácie počas bitvy, zatiaľ čo vládca má špeciálne práva v otázkach budovania mesta a ťažby surovín. Pán zasa môže ovládať a zadávať príkazy svojmu NPC, ktoré tak môže byť veľmi užitočné v boji. Niektoré z benefitov viazaných na prestížne triedy sú tieto:

 • Lord (Vládca)

má výhradné práva v otázke rozmiestnenia budov, ktoré sú vo vzťahu k hradu

môže budovať strážne veže, ktoré automaticky bránia osídlenia proti nepriateľským útokom

každý Lord v gilde zvyšuje kapacitu ťažby zlatých nugetov pre všetkých členov gildy – maximálne do počtu 30 Lordov

každý z Lordov v gilde zvyšuje bonus získavania skúsenostných bodov (XP) pre všetkých členov gildy – maximálne do počtu 20 Lordov

má prístup ku craft-skillom Architekt a Alchýmia

 • Commander (Veliteľ)

zvyšuje o jedného maximálne množstvo členov tímu – maximálne do 10 (so štyrmi veliteľmi)

môže stavať kasárne pre osídlenia alebo pevnosti, ktoré budú produkovať vojakov na obranu pred útokmi

každý Commander v gilde zvyšuje kapacitu ťažby železnej rudy pre všetkých členov gildy – maximálne do počtu 30 Commanderov

môže vytvárať špeciálne “taktické plány” umožňujúce budovať pokročilé bojové formácie prístupné len Commanderom, hlavne masívne vojnové formácie – napríklad jazdecké formácie alebo špeciálne formácie odolné voči útokom kavalérie

z remeselných zručností má prístup k Výrobe zbraní

 • Crafter (Remeselník)

môže v rámci gildovných miest budovať rôzne výrobné dielne, kováčske dielne a ďalšie remeselné prevádzky

každý Crafter v gilde zvyšuje kapacitu ťažby dreva pre všetkých členov gildy – maximálne do počtu 30 Crafterov

má prístup ku všetkým remeslám

 • Master (Pán)

môže mať jedného “nasledovníka” (follower); ak je hráč členom gildy, má prístup k silnejším nasledovníkom

môže stavať stajne, ktoré zvyšujú kvalitu jazdeckých zvierat

každý Master zvyšuje kapacitu ťažby kameňa na každého člena gildy – maximálne do počtu 30 Masterov

má prístup k remeselnému skilu Výroba brnení

4.7 Aké remeselné skilly sú v hre?

Výrobné zručnosti, ktoré autori plánujú pre launch hry sú: výroba zbraní, alchýmia, výroba brnení, gemcutting a architektúra. Každý z týchto skillov dáva hráčovi možnosť vytvárať predmety alebo budovy užitočné pre neho, rovnako ako pre iných hráčov.

4.8 Aké ďalšie typy skillov sú pre hráčov pripravené?

Plánuje sa viacero ďalších, v ktorých sa hráč bude môcť postupom času zdokonaľovať, ako napríklad Hiding (Skrývanie), Climbing (Šlphanie), Taunting (Vysmievanie) a podobne. Skilly sa budú zvyšovať pomocou skill bodov prístupných vždy, keď povýšite o ďalší level. Hlavný dôraz v hra Age of Conan však pri rozvoji postavy nie je kladený na skilly, ale na featy.

4.9 Čo to sú featy?

Featy sú podľa vývojárov žijúcim jadrom vývoja postavy. V hre budú stovky rozličných featov a môžte sa k nim dostať viacerými spôsobmi: niektoré si sami vyberiete v priebehu hry a iné vám budú priradené automaticky. Featy fungujú mnohými smermi. Môžu vám napríklad upraviť štatistiky alebo budú určovať, ktoré typy zbraní, brnení a iných predmetov môžete používať. Tak vám môže jeden feat umožniť používať špeciálny typ brnenia a ďalší vám umožní vykonávať niektorý konkrétny útok. Systém featov je v AoC rozpracovaný skutočne podrobne a mal by dať hráčom možnosť vytvoriť si tak jedinečnú postavu, ako jedineční sú oni sami.

4.10 Ako získavate featy?

Postupne, každých pár levelov vývoja postavy sa vám sprístupnia nové a nové featy a vy si ich jednoducho budete musieť vytrénovať. Tréning sa uskutočňuje za pomoci NPC trénerov – postáv, ktoré budete stretávať v najrozličnejších častiach herného sveta. Keď sa jednotlivé featy budete chcieť naučiť, musíte zaplatiť týmto postavám za tréning.

4.11 Budú môcť hráči využívať aj nejaké špeciálne zlodejské featy?

Áno, samozrejme. V hre je niekoľko špecifických featov pre zlodejskú triedu a autori prisľúbili začleniť do hry niektoré základné funkcie ako je skrývanie alebo kapsárstvo. Zameriavajú sa aj na implementovanie šplhania a otváranie zámkov, takže hráči sa budú môcť dostať na zaujímavé miesta a privlastniť si množstvo vecí. Slovami autorov: „Dokonca samotný Conan, ktorý je teraz kráľom Aquilonie, býval zlodejom. Zlodejina jednoducho neodmysliteľne patrí k drsnému životu v Hyborii.“

4.12 Koľko levelov vývoja postavy je v hre?

V čase vydania bude hra koncipovaná pre celkovo 80 levelov. Toto je hlavná oblasť vývoja postavy, pričom ale špecifické vývojové stromy má aj PvP, kde je zvlášť pripravených 20 levelov a autori pripravujú aj samostatný vývoj postavy v rámci prestížnych tried.

Comments are closed.

Designed by Oyun - For Green Hosting