5.0 Rasy

5.0 Rasy

Přečtěte si všechno o třech rozdílných rasách, které vytvářejí herní svět v Age of Conan a poznejte jejich vlastnosti.

5.0 Jaké druhy lidí jsou v Age of Conan?

Při startu Age of Conan tu budou tři rozdílné rasy. Svět Hyborie, fiktivní zpodobnění naší země kolem 10.000 let před kristem, je velmi rozlehlým místem. Jako takový je místem pro obrovské množství různých ras obývajících tento svět s jeho četnými národy. Při startu AoC jsou

plánovány tři národy Aquilonia, Cimmeria a Stygia. Budeš moct prozkoumávat tyto země a setkávat se s jejich lidem, ale na svých cestách se také setkáš s nesčetným množstvím obyvatel celé Hyborie.

5.1 Za jaké rasy můžeme hrát?

Při tvorbě postavy si budeš moct vybrat být buď Aquilonian nebo Cimmerian nebo Stygian. Další rasy budou přístupné v budoucnosti, ale tyto jsou plánovány pro spuštění hry.

 

5.2 Cože? Žádní elfové, trpaslíci nebo gnomové?

Ne! Hyboria, Conanův svět, není typickým fantastickým světem plným zlobrů a víl. Je zde zajisté nespočet mystických stvoření, strašlivých monster, exotických ras, mocných bohů, ale nenajdete zde typické high-fantasy prvky. Termín, který se často používá při popisu světa Hyborie je “magický realismus”. Tento svět je plný energie, krutý a skutečný – ale je stále naplněn kouzelnými oblastmi a fantastickými bytostmi.

5.3 Budou mít jednotlivé rasy nějaké výhody nebo nevýhody?

Ano. Hratelné rasy mají své přednosti a slabosti a některé jsou vhodnější pro určitá povolání. Například Cimmeriani jsou známi pro svoji dovednost boje s mečem. Naproti tomu Stygiani jsou proslulí pro jejich magické schopnosti. Výběr rasy bude mít za následek spousty věcí. Nejenom jak bude tvá postava vypadat, ale také možnosti které se ji naskytnou.

5.4 Bude nějaká rasa “zlá“ a nějaká “hodná“?

Ne. V Age of Conan nebude hratelná “zlá“ rasa. Ale samozřejmě každý lid má své černé ovce a bude spousta zlých postav po celé zemi Hyboria. Názor určitého národu a názor jiného bude vždy hodně odlišný. Takže kdo je schopen určit kdo je dobrý a kdo špatný?

5.5 Bude nějaký rozdíl mezi mužem a ženou?

Ne. V Age of Conan budou mít muži i ženy shodné vlastnosti, teda až na kousek volne kuže =)

Comments are closed.

Designed by Oyun - For Green Hosting