Národy

Stygiská rasa lidí je starobylý rod obyvatel s historií sahající až několik desítek tisíc let zpátky. Jejich letopočet začal až při vzniku prvního uceleného státu Stygie, za vlády Asira, jemuž jsou také v každém větším městě věnovaná celá sousoší. Asir neúmyslně zotročil svůj národ, když uzavřel ďábelskou smlouvu s hadem. Je zlým, nelítostným bohovládcem uctívaným jako hadí bůh Set. Stygijci jsou od té doby strážci tajemných a ďábelských tradic.

 

Možné povolání pro tuto rasu:

Mage: Demonologist, Herald of Xotli, Necromancer

Priest: Tempest of Set

Rogue: Assassin, Ranger

 

Cimmérie se halí do temnoty. Sice by se mohlo zdát, že to je jen předzvěst bouře, které hrozí blesky a uragány a vnášejí smutek do srdcí, pravda je však taková, že Cimmeřané žijí pod neutuchající hrozbou zániku. To, že věk Hyborie vchází do své poslední etapy, Cimmeřané cítí tak, jako žádný jiný. Je to podvědomý pocit – spíše pocit nezbavitelné melancholie než opravdová věštba. Ale je tu, v krvi a kostech každého Cimmeřana. Všichni to cítí. Všichni to cítí ve svém nitru… že přichází konec.

 

Možné povolání pro tuto rasu:

Soldier: Conquerer, Dark Templar, Guardian

Priest: Bear Shaman

Rogue: Barbarian, Ranger

 

 

“"

Aguiloniané jsou lidé rozdělení, ale působí jako
celek v harmonickém spojení a hrozí svou nadřazeností okolí. Jejich
království je nazýváno květinou západu, je to šperk nemající soupeře v
Hyborii. Je to země prosperujících měst a obrovskou ekonomikou,
osvícenou kulturou s královským schválením svobody náboženství, žádná
víra není utlačována. Aguiloniané mají kulturu podobnou karolinským
Frankům tak dobře jako Řecko-Římskou s historií napříč mnohými érami.

 

Možné povolání pro tuto rasu:

Soldier: Conquerer, Dark Templar, Guardian

Priest: Priest of Mitra

Rogue: Assassin, Barbarian, Ranger

Comments are closed.

Designed by Oyun - For Green Hosting