Cimmeřané

První ze tří ras je tu. Dle odhadu jde o nejsilnější rasu válečníků, ale má to i své nevýhody, tato rasa je ochuzena o Mágy všech typů.

Cimmérie se halí do temnoty. Sice by se mohlo zdát, že to je jen předzvěst bouře, které hrozí blesky a uragány a vnášejí smutek do srdcí, pravda je však taková, že Cimmeřané žijí pod neutuchající hrozbou zániku. To, že věk Hyborie vchází do své poslední etapy, Cimmeřané cítí tak, jako žádný jiný. Je to podvědomý pocit – spíše pocit nezbavitelné melancholie než opravdová věštba. Ale je tu, v krvi a kostech každého Cimmeřana. Všichni to cítí. Všichni to cítí ve svém nitru… že přichází konec. V Age of Conan hráči zjistí, že hraní za Cimmeřana může být velmi rozmanitá zkušenost. Jejich barbarská přirozenost, silná postava a odhodlání jít do bitvy proti převaze by se měly zalíbit všem, kteří řeší situace spíše mečem než slovy. Každopádně Cimmeřané jsou lidé se zajímavou kulturou, která často jde hlouběji než kořeny hor které obývají a prozkoumávání této společnosti může přinést spoustu překvapení. Jsou sice barbary, ale mají svá srdce. A ta bijí jen pro zemi ve které žijí a pro jejich rodiny. Král Conan je v Hyborii nejproslulejším Cimmeřanem, ačkoliv není typickým představitelem svých lidí. On si života váží, jeho lidé o něj bojují a proto přežívají. Byl zapálený zvědavostí aby viděl zázraky světa, nicméně jeho příbuzenstvo dokonce i v těchto dobách dlí v horách a nezajímá je nic co se děje mimo území jejich klanů. Život v Hyborii je tvrdý… a nic to nedokazuje tak, jako zarputilost Cimmeřanů. Jsou to nelítostní barbaři. Jejich kultura je utvářena krutou a děsivou krajinou ve které žijí. Zdají se být tak neteční že cizinci, kteří do jejich zemí zavítají se domnívají, že se nikdy nesmějí ani jinak neveselí, s výjimkou pohřební tryzny. Žijí v bídě věčných válek mezi kmeny a žijí z toho, co uloví lovci. Nejkrutější podmínky jim získaly lítost ostatních národů, nicméně žádný trénink by jim nezaručil větší sílu. Ačkoliv Cimmeřané uznávají svého boha Croma, nemodlí se k němu, tak jako Aquiloňané k Mitře a Stygiané k Setovi… Crom shlíží na své plémě ze svého trůnu v horách ale nijak se nezajímá o životy smrtelníků. Cimmeřané věří, že Crom jim dává sílu při narození. Sílu, kterou budou potřebovat k vypořádání se se vším v životě. Potom už jsou závislí jen sami na sobě… a tak by to mělo být. Cimmeřané nehodují studiu knih… protože neumí číst… místo toho předávají svou moudrost příběhy u krbu či u ohnišť nebo legendami ve svých písních. Cenní si své schopnosti zabít nepřítele a také své síly. Ačkoli mají své věštce a šamany, většina Cimmeřanů má z nadpřirozena strach. Ctí tvrdou práci, sílu, zkušenost a obratnost, nikdy se nespoléhají na záhadné schopnosti které mohou zkazit duši lidí jiných národů. Nemělo by proto překvapit, že výběr Cimmeřana zahrnuje také zbraně, krev a spoustu tvrdé dřiny.

Jako hráč budeš mít možnost výběru mezi třemi archetypy: Rogue (stealth zaměření), Soldier (voják) a Priest (kněz). Cesta mága je Cimmeřanům zapovězená, ale žádný znich by nejspíš stejně nechtěl zabřednout do hlubin učení magie. Ti co jsou spříznění s nadpozemskými silami se stávají knězi…a to buď Knězem Mitry nebo Medvědím Šamanem. Ti, kteří se rozhodnou jít cestou Zloděje, mohou prozkoumat povolání jako Ranger a Barbarian. Voják se může stát Guardianem, Conquerorem nebo Dark Templarem. Dalším protikladem bude Alchymie jež žádný crafter z řad tohoto národa nebude moci vykonávat, ale nebudeme si nic nalhávat, alchymie je jedna z nejméně využitelných dovedností. Bez ohledu na vaše rozhodnutí se budete rvát jako tygři, Cimmeřané to mají v krvi, bude to výzva. Jen nejsilnější přežijí a Cimmeřané k tomu mají předurčeno.

Comments are closed.

Designed by Oyun - For Green Hosting