Bůh Set

Set

Pod pyramidami caverned leží chrámy boha Seth.
Mezi stíny hrobů, jeho temní sluhové se plazí.
Jeho síně nikdy nepoznaly slunce, pouze ohnivé louče.
Výňatek z balady o bohu Seth
- Phoenix na meči, Robert E. Howard

Setje hadí bůh, Mitrin nepřítel, ďábel a bůh uctívaný hlavně v Stygii, je znán a uctíván také jako Damballah, ale pouze v Černém království.

Je to krutý a žárliví bůh, který vyžaduje neustálé oběti a jeho kněží jsou až přespříliš ochotní mu vyhovět. Oběťmi boha se stali mladé panny, které jsou přivázány k velkému kamennému oltáři a mučeni. Jakmile se křik dívek nedá už vydržet je jim proříznut podbřišek a touto obětí je uklidněna krvežíznivost Seta. V Stygii jsou díky tomu hadi svatí, zabít ho je smrtelný hřích.
Jestliže se had plazí ulicemi města či obydlenou ulicí, jsou před něj dávány dary jeho chuti a doufá se že jsou hodny hadovi chuti.

Jeho kněží jsou téměř stejně děsiví jako Set sám, děsí svůj lid možná ještě víc než bůh nebo hadi. Stygia je teokracie sama o sobě, šílené a zkažené duchovenstvo jež svůj lid zatěžují nehoráznou daní pro svůj prospěch. Jsou posedlí ďáblem a schopni obětovat své vlastní příbuzné a přátele.

Comments are closed.

Designed by Oyun - For Green Hosting