Stavby

Alchemist’s Workshop

V této budově se vyrábí lektvary a jídlo. S kotli a vůní srozumitelnou jen zasvěcencům substancí, tato stavba nabízí mystické okolí. Je to důležitá budova pro všechny alchemisty ve vaší gildě.

 

 

 

 

 

 

 

Armourer’s Workshop

Jako každá kovárna i tato je velmi robustní stavení. Uprostřed je velká pec a mnoho dalších nastrojů k výrobě vysoce kvalitních zbrojí. Je to důležitá budova pro všechny kováře ve vaší gildě.

 

 

 

 

 

 

 

Barracks

Zdi této budovy jsou zjizveny ránamy mečů, které na ně dopadaly. Je to dům mocných vojáků. Zde tito vojáci díky učení získali jistou nezranitelnost a vyšší šanci sami sebe chránit.

 

 

 

 

 

 

 

Blacksmith’s Workshop

Z této statné budovy lze slyšet řinčení kladiv a kovadliny, pokud přijdete blíže ucítíte doutnající teplo, které vychází z pece. Je to důležitá budova pro všechny kováře ve vaší gildě.

 

 

 

 

 

 

 

Engineer’s Workshop

Tato budova je výjimečná svou bohatou vůní pilin. S paličkou a dobrými návrhy staví inženýři po celé Hyborii obléhací stroje. Je to důležitá budova pro všechny inženýry ve vaší gildě.

 

 

 

 

 

 

 

Keep

Keep je srdce celé vesnice. Bez této budovy nemůžete postavit další. Pokud bude tato budova během obléhání zničena, můžete přijít o celou vesnici.

 

 

 

 

 

 

 

Temple

Tato budova je útočištěm pro všechny, kteří svěřili svou duši do rukou bohům. Zde mezi utišenými hlasy se moudří knězové dozvěděli, jak je závazek k jejich božstvu chrání v bitvě.

 

 

 

 

 

 

 

Thieves’ Guild

Cech zlodějů je zahalen v temnotě, a proto není snadné říct kolik očí vás uvnitř této budovy sleduje. Zde se zloději a zabijáci zepšují ve svém řemesle.

 

 

 

 

 

 

 

Tradepost

Tato budova slouží k připojení vesnice ke komplexnímu obchodnímu trhu. Místní obchodní je připraven pomoct každému členovi gildy s prodejem nebo koupí různých předmětů.

 

 

 

 

 

 

 

University

Univerzita je domovem všech mágů široko daleko. V místní knihovně se mágové učí, jak nejlépe využít svou sílu a díky tomu jsou jejich destruktivní kouzla mnohem silnější.

 

 

 

 

 

 

 

Wall Gate

Brána chrání vesnici před nezvanými hosty. Je vyrobena z nejlepšího dřeva a vystužena kamennými zdmi, tak aby vydržela při obléhání. Otevřít ji mohou pouze členové gildy.

 

 

 

 

 

 

 

Wall Section

Zeď okolo vesnice je postavena z velmi pevného dřeva a kamení, tak aby vydžela nápor obléhacích strojů. Při obléhání lze na tuto zeď vylézt a rozšířit si tak své zorné pole.

 

 

 

 

 

 

 

Watch Tower

Věže přispívají k obraně během obléhání vesnice. Slouží jako stanoviště pro lučištníky.

 

 

Comments are closed.

Designed by Oyun - For Green Hosting