Dark Templar

DARK TEMPLAR

V neúprosné realitě Hyborianského života se spousta lidí obrací k vyšším silám – Bohům – pro radu a pochopení. Někteří se obrací k Mitře, hledajíc podporu a naději, zatímco jiní ke Cromovi pro posílení. Někteří také vzývají Seta aby byli obdařeni mocí kterou nabízí…Dark Templar půjde dokonce tak daleko, že prodá samotné svoje lidství jakémukoli temnému stvoření, které mu nabídne část své zkažené moci. Tím, že se spolčí s takovým stvořením, ať už démonickým,božským,zlým či s jakýmkoli jiným zdrojem pokřivené moci- Dark Templar je schopen čerpat z nesmírné životní síly. Nicméně tato síla má svou cenu- ona temná bytost za svou pomoc požaduje uctívání. Dark Templar je v podstatě zlý bojovník (spíš až antipaladin). Tím, že čerpá z těchto sil které mají základ ve smrti a temnotě, jsou schopni stát v čele bitvy, připravení ustát zranění, která by jakéhokoli jiného zmrzačila. Tedy zatímco ostatní válečné třídy věří v důležitost taktiky a umění se zbraní, Dark Templar nemá žádné obavy ze zabřednutí do temných a nadpřirozených sil, aby zajistil výtězství sobě a svému týmu. Jak už bylo napsáno, Dark Templar toho ustojí hodně, také zvládá užívat všechny zbroje, mimo plátové. A jako takový, je schopen plnit svou roli jakožto tank. A samozřejmě jelikož směnil samotné lidství za moc temnoty, jeho výhodou nebudou anitak zbraně a výbava, ale spíše síly získané od démonů. Lvl 25: Drain life -vlastně lifeleeching- část zranění, které rozdáte se vám přidá do health baru. Lvl 40: Pestilental body- Templár okolo sebe vytvoří mrak jedu ke zranení okolostojících…ale zároveň bude spomalen (jestli znáte Pudge z DotA, víte o čem mluvím). Některé jeho schopnosti ho dokonce můžou zabít. Blood pact -levely v této dovednosti posílí Drain life, Templar bude schopen CELOU dmg, kterou rozdá konvertovat do svých životů. Ale jakožto obdoba mágů, i Templar bude muset za svou moc platit…spousta Templářových schopností ho může i zranit. Templar je také sadista: kdykoli jeho spolubojovníci utrpí zranění, Templar tím nabyde na síle. A nejen to, je i masochista: Martyrdom- uzdravení ostatních za cenu svého života. Shrnutí: Dark templar je opak Paladina- bojovník, znající způsob boje s mnoha tupými, ostrými i vrhacími zbraněmi…dokonce kušemi…je ale také zčásti temný mág, schopný uzdravovat. Bohužel je nejnáchylnější k Soul corruption.

Comments are closed.

Designed by Oyun - For Green Hosting